Werkwijze kinderfysiotherapie

Er zal een intake plaats vinden, een onderzoek afgestemd op de hulpvraag, en gestandaardiseerde tests om bijvoorbeeld het niveau te kunnen vergelijken met leeftijdgenootjes , bepalen of er sprake is van hypermobiliteit, krachtsprobleem enz.

Na het onderzoek wordt er een verslag gemaakt waarin staat wat de problemen van het kind zijn. Dit verslag wordt met de ouders besproken, om een duidelijk beeld te krijgen waar het kind tegenaan loopt.

Er wordt een behandelplan opgesteld, wat eveneens met de ouders wordt doorgesproken en door de ouders moet worden goed gekeurd.

De ouder(s) zijn aanwezig bij het onderzoek en ook tijdens de behandeling, zodat er steeds duidelijkheid is wat er gedaan wordt en met welk resultaat.

De behandeling kan op de praktijk plaats vinden, maar behandeling aan huis, b.v. bij het jonge kind, is ook mogelijk.

Na afloop van de behandelperiode wordt er een eindverslag geschreven, waarin het bereikte niveau wordt beschreven, eventuele adviezen.

Vanuit een onafhankelijk bureau, ontvangt u per email, wanneer u hierin heeft toegestemd, een vragenlijst waarin u anoniem de geleverde zorg kan beoordelen.

 

Back to Top