Als kinderfysiotherapeut kijk ik, Hennie Bullens, naar de grof motorische ontwikkeling van het kind en de specifieke leeftijdsgebonden vaardigheden. Respect voor het kind, het kind uitdagen om net dat stapje verder te gaan en plezier hebben in bewegen staan voorop!

Binnen de master opleiding leer je te kijken naar het kind in elke ontwikkelingsfase, met daarbij horende specifieke testen. De omgang met het kind staat bij mij centraal, met oog voor plezier, geduld en doorzettingsvermogen. Oefeningen probeer ik doelgericht maar wel speels te maken zodat het kind met plezier komt oefenen.

Als kinderfysiotherapeut heb ik contact met collega kinderfysiotherapeuten, het consultatiebureau, medisch specialisten en scholen. De korte lijnen zorgen ervoor dat de behandeling goed op het kind wordt afgestemd en indien nodig er overleg plaats vindt.

Kinderfysiotherapeutische behandeling valt onder de basisverzekering. In totaal worden, indien nodig, 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. We hebben, op dit moment, met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Werkwijze kinderfysiotherapie

Er zal een intake plaats vinden, een onderzoek afgestemd op de hulpvraag, en gestandaardiseerde tests om bijvoorbeeld het niveau te kunnen vergelijken met leeftijdgenootjes, bepalen of er sprake is van hypermobiliteit, krachtsprobleem enz.

Na het onderzoek wordt er een verslag gemaakt waarin staat wat de problemen van het kind zijn. Dit verslag wordt met de ouders besproken, om een duidelijk beeld te krijgen waar het kind tegenaan loopt.

Er wordt een behandelplan opgesteld, wat eveneens met de ouders wordt doorgesproken en door de ouders moet worden goed gekeurd.

De ouder(s) zijn aanwezig bij het onderzoek en ook tijdens de behandeling, zodat er steeds duidelijkheid is wat er gedaan wordt en met welk resultaat.

De behandeling kan op de praktijk plaats vinden, maar behandeling aan huis, b.v. bij het jonge kind, is ook mogelijk.

Na afloop van de behandelperiode wordt er een eindverslag geschreven, waarin het bereikte niveau wordt beschreven, eventuele adviezen.

Vanuit een onafhankelijk bureau, ontvangt u per email, wanneer u hierin heeft toegestemd, een vragenlijst waarin u anoniem de geleverde zorg kan beoordelen.

Kinderen van 0-18 jaar komen in aanmerking voor behandeling.

Baby-peuter:

 • motorische ontwikkelings achterstand
 • voorkeurshouding
 • afplatting van het hoofdje
 • het te vroeg geboren kind
 • plexus brachialis leasie
 • aangeboren aandoening zoals klompvoetjes
 • de billenschuiver
 • kinderen met een syndroom, b.v. down syndroom

Jonge kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • SMI ( sensomotorische informatieverwerking)
 • problemen afwijkend looppatroon
 • hoge/lage spierspanning

Het schoolgaande kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • sensomotorische problemen
 • DCD ( developmental coordination disorder)
 • NLD ( non verbal learning disorder )
 • Orthopedische problemen
 • Aangeboren aandoeningen die invloed hebben op de motoriek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma

Dit is een lijst met de meest voorkomende problemen bij kinderen. Heeft uw kind een andere aandoening of probleem, dan kunt u natuurlijk toch een afspraak maken voor onderzoek en/of behandeling.