Werkwijze kinderergotherapie

Onderzoek

Bij de telefonische aanmelding wordt in het kort gevraagd naar de problemen die het kind ondervindt. Aan de hand hiervan wordt bepaald of er een verwijzing van de huisarts/ specialist noodzakelijk is.

Een verwijzing is niet altijd nodig, dit hangt af van de zorgverzekeraar van het kind. Sommige zorgverzekeraars zijn akkoord met DTE =directe toegankelijkheid ergotherapie.

Het onderzoek duurt  1  1/2 à 2 uur, afhankelijk van de vraagstelling. Het onderzoek bestaat uit verschillende modellen.

De ouders krijgen vragenlijsten mee, die ze thuis kunnen invullen en een volgende keer ingevuld mee terug kunnen nemen.

Aan het eind van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat besproken wordt met de ouders. Aan de hand van de uitslag van het onderzoek wordt bepaald of er behandeling nodig is, of er kan worden volstaan met adviezen, of er overleg nodig is met de leerkrachten of dat het kind doorverwezen wordt naar een andere discipline of specialist.

Behandeling

In het onderzoekverslag  is beschreven welke moeilijkheden het kind ondervindt en zijn er behandeldoelen vastgesteld, dikwijls in overleg met ouders en/of de leerkrachten van het kind.

Een behandeling duurt  ½ uur tot 3 kwartier. De ouders zijn bij de behandeling aanwezig. (Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes blijven in de wachtkamer spelen)

Soms is een combinatiebehandeling kinderfysio- kinderergotherapie mogelijk. Een combinatiebehandeling wordt toegepast wanneer het kind problemen heeft met de sensomotorische prikkelverwerking. Het kind wordt op alle fronten op een speelse manier aangesproken, is actief betrokken en beleeft de behandeling intensief. Deze vorm van behandelen is zeer effectief, relatief kortdurend  en uiteindelijk kostenbesparend voor de zorgverzekeraar.

Tijdens een behandelperiode kan het zinvol zijn dat er overleg is met de leerkracht[en] van het kind. Dit wordt met de ouders besproken.

Evaluatie: de behandeling stopt wanneer de behandeldoelen zijn bereikt.

We zien het kind na drie maanden nog een keer terug om te zien of het bereikte niveau is gehandhaafd of eventueel is verbeterd. Na afsluiting van de behandeling krijgen de ouders een vragenlijst toegestuurd over klanttevredenheid , welke anoniem kan worden ingevuld. [samengesteld door KetP]

Back to Top