Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de ontwikkeling van het kind en aandoeningen die op kinderleeftijd tot uiting komen. Als er problemen zijn met de ontwikkeling van het kind, kan er door de kinderfysiotherapeut een onderzoek gedaan worden om te bepalen of er problemen zijn met de motoriek, is de verwerking van de binnenkomende informatie correct, wat zijn de problemen zijn, en wat kan er aan gedaan kan worden.

Het onderzoek en behandeling zijn afgestemd op het kind, alles gebeurt op een speelse wijze. Ook de behandelruimte is speciaal ingericht voor het kind, waardoor het kind uitgedaagd wordt om zich te gaan ontwikkelen.

Kinderfysiotherapeutische behandeling valt onder de basisverzekering. In totaal worden, indien nodig, 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

Welke kinderen komen zoal in aanmerking voor onderzoek/behandeling?

Zuigeling:

 • motorische ontwikkelings achterstand
 • voorkeurshouding
 • afplatting van het hoofdje
 • het te vroeg geboren kind
 • plexus brachialis leasie
 • aangeboren aandoening zoals klompvoetjes
 • de billenschuiver
 • kinderen met een syndroom, b.v. down syndroom

Jonge kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • SMI ( sensomotorische integratie)
 • problemen afwijkend looppatroon
 • hoge/lage spierspanning
 • jeugdreuma mentale retardatie

Het schoolgaande kind:

 • motorische ontwikkelingsachterstand
 • sensomotorische problemen
 • DCD ( developmental coordination disorder)
 • NLD ( non verbal learning disorder )
 • Orthopedische problemen
 • Aangeboren aandoeningen die invloed hebben op de motoriek
 • Mentale retardatie
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma

Dit is een lijst met de meest voorkomende problemen bij kinderen. Heeft uw kind een andere aandoening of probleem, dan kunt u natuurlijk toch een afspraak maken voor onderzoek en/of behandeling.

Back to Top