Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, opgezet door Stichting Fitkids. De kinderen trainen bij Fitkids gedurende een half jaar tot een jaar, onder professionele begeleiding. Bij Fitkids is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken. In groepsverband worden allerlei soorten sport en spel gedaan.

De praktijk is een officieel Fitkids centrum. Er wordt in een klein groepje gesport onder deskundige leiding. De sportlessen vinden plaats in de gymzaal van Basisschool Op Dreef aan het Pastoor Janssenplein 15 te Veldhoven, op de woensdagmiddag tussen 16.30-18.00uur, indien wenselijk kan individueel getraind worden op fitnessapparatuur in gezondheidscentrum De Bolzen.

Voor informatie over of aanmelden voor fitkids, kunt u bellen:   0622468489  of per email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Waarom Fitkids?

Fitkids is speciaal opgezet voor kinderen met een chronische ziekte of beperking die te weinig bewegen. Tijdens het Fitkidsprogramma leert het kind dat bewegen leuk en gezond is. Er wordt getraind in kleine groepjes van maximaal 10 kinderen.

Voor wie?

Fitkids is er voor kinderen van 6 tot 18 jaar met bijvoorbeeld astma, taaislijmziekte, downsyndroom, diabetes, jeugdreuma, een motorische achterstand, autisme of een aangeboren hartafwijking. De kinderen worden meestal doorverwezen door een kinderarts of andere specialist.

Doel van Fitkids

In Fitkids ontdekken de kinderen weer plezier in bewegen te krijgen. Een belangrijk doel is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie. In Fitkids wordt het kind gestimuleerd om na het doorlopen van het Fitkidsproject door te gaan met een andere sportactiviteit bijvoorbeeld in clubverband. Dit kan eveneens beschouwd worden als een doel van Fitkids.

Meer informatie over Fitkids is te vinden op www.fitkids.nl

Back to Top